Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

  • Časový harmonogram

Bydlení v regionech: Nové nástroje bytové politiky

20. října 2011, Praha, Národní 3, Akademie věd ČR

Program konference

Přivítání účastníků

 

9:00 - 9:15 Přivítání PhDr. Marií Čermákovou, ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (audiozáznam *.mp3)
9:15 - 9:30 Přivítání účastníků konference od ing. Miroslava Kalouse, náměstka ministra pro územní a bytovou politiku, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (audiozáznam *.mp3)

 

Blok 1: Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice: problémy měření a jejich řešení

Moderátor: František Kuda, VŠB-TU Ostrava

 

9:30 - 9:50 Měření regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení v České republice. Martin Lux, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (audiozáznam *.mp3)
9:50 - 10:10 Metody měření regionálních a vnitro-regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení – softwarová aplikace. Martin Ferko, VŠB-TU Ostrava (audiozáznam *.mp3)
10:10 - 10:30

Metodika pro mapu nájemného a její aplikace v České republice. Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o. (audiozáznam *.mp3)

 

Dotazy na M. Kalouse, náměstka MMR ČR (audiozáznam *.mp3)

 

10:30 - 10:50 PŘESTÁVKA
 

 

Blok 2: Důsledky vývoje dostupnosti bydlení na demografii a migraci v České republice

Moderátor: František Kuda, VŠB-TU Ostrava

 

10:50 - 11:10 Dostupnost bydlení v regionech České republiky a demografické chování – ovlivňuje dostupnost bydlení plodnost? Jana Vobecká, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (audiozáznam *.mp3)
11:10 - 11:30 Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací. Petr Sunega, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (audiozáznam *.mp3)

 

11:30 - 12:00 Diskuse k prvním dvěma blokům (audiozáznam *.mp3)

 

12:00 - 13:00 OBĚD
 

Blok 3: Hlavní trendy v bytové politice evropských zemích a reakce politik na globální ekonomickou krizi

Moderátor: Martin Lux, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

 

13:00 - 13:20 Evropské politiky bydlení v pohybu. Peter Boelhouwer, Delft University of Technology (audiozáznam *.mp3)
13:20 - 13:40 Odolnost národních systémů bydlení v době úvěrové krize. Hugo Priemus, Delft University of Technology (audiozáznam *.mp3)
13:40 - 14:00 Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice – kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (audiozáznam *.mp3)

 

14:00 - 14:20 Diskuse ke třetímu bloku (audiozáznam *.mp3)

 

14:20 - 14:40 PŘESTÁVKA

 

Blok 4: Bezdomovství a sociální vyloučení: příčiny a nové nástroje bytové politiky

Moderátor: Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o.

 

14:40 - 15:10 Bezdomovství a sociální vyloučení: příčiny a nástroje bytové politiky v EU. Suzanne Fitzpatrick, Heriot-Watt University (audiozáznam *.mp3)
15:10 - 15:30 Lidé ohrožení sociálním vyloučením a nedostupností bydlení v České republice: systém garantovaného bydlení. Martina Mikeszová, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. (audiozáznam *.mp3)

 

Blok 5: Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení: nové nástroje bytové politiky

Moderátor: Milada Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o.

 

15:30 - 15:50 Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení pro mladé lidi a osamělé seniory: zvýšení variability bytového fondu. Helena Vařejková, Institut regionálních informací, s.r.o. (audiozáznam *.mp3)
15:50 - 16:10 Zvyšování fyzické dostupnosti bydlení pro seniory: koncept celoživotního bydlení. Renata Zdařilová, VŠB-TU Ostrava (audiozáznam *.mp3)
16:10 - 16:30 Prodloužení životnosti bytového fondu: vzdělávací program. František Kuda, VŠB-TU Ostrava (audiozáznam *.mp3)

 

16:30 - 17:00 Diskuse k posledním dvěma blokům a ukončení konference (audiozáznam *.mp3)

Související dokumenty: