Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

Závěrečná koordinační schůzka řešitelů projektu, 21.-23.9.2011, Hnanice

Ve dnech 21.-23.9.2011 proběhla ve Hnanicích u Znojma v pořadí čtrnáctá schůzka zástupců řešitelských týmů.

Závěrečná koordinační schůzka řešitelů projektu, 21.-23.9.2011, Hnanice

Účelem setkání zástupců řešitelských pracovišť bylo prezentovat postup v dosavadním řešení aktuálních cílů a konkrétních aktivit projektu, domluvit harmonogram dalších prací a konkrétní rozdělení úkolů mezi řešitelské týmy jednotlivých pracovišť. Zvláštní důraz byl věnován otázkám přípravy závěrečné mezinárodní konference, která proběhne v Praze 20. října 2011. Diskutovány byly rovněž připomínky recenzentů k připravované publikaci (knize) v níž budou prezentovány výstupy projektu, název publikace apod. V neposlední řadě byly rozděleny úkoly jednotlivým řešitelským pracovištím, které musí být splněny do konce roku.

V rámci setkání byly prezentovány následující tématické okruhy (prezentace přednášejících jsou k dispozici níže ve formátu *.pdf):

 • Nástroje politik ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro seniory (R. Zdařilová v zastoupení J. Česelského, VŠB-TU Ostrava)
 • Vývoj cen bytů a nájemného (M. Hadlač, Institut regionálních informací, s.r.o.)
 • Vliv prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby na úrovni ČR a krajů (M. Polednik, Institut regionálních informací, s.r.o.)
 • Nástroje politik ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí (J. Česelský, VŠB-TU Ostrava)
 • Nástroje politik k zamezení negativních dopadů vývoje trhu bydlení (T. Kostelecký, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Certifikovaná metodika ke garantovanému bydlení (T. Dvořák, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Certifikované metodiky IRI a VŠB (M. Kadlecová, IRI, s.r.o. a F. Kuda, VŠB-TU Ostrava)
 • Aplikace výsledků projektu v praxi (2012-2017)
 • Metodika a informace k aktivitě A0905, další monografie (M. Ferko, VŠB-TU Ostrava)
 • Výsledky projektu - sliby versus skutečnost aneb co nám ještě zbývá? (M. Lux, SOÚ AV ČR, v.v.i. a F. Kuda, VŠB-TU Ostrava)
 • Příprava konference "Bydlení v regionech: nové nástroje bytové politiky" (K. Bernardyová, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Zhodnocení plnění dosavadních úkolů, úkoly do konce roku, RIV, rozdělení odpovědností (M. Lux, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
3.10.2011

Související dokumenty:

Hnanice_2011_01 Hnanice_2011_02 Hnanice_2011_03 Hnanice_2011_04 Hnanice_2011_05 Hnanice_2011_06