Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

Dvanáctá koordinační schůzka řešitelů projektu, 2. - 3. 12. 2010, Beroun

Ve dnech 2. - 3. 12. 2010 proběhla v Berouně v pořadí dvanáctá koordinační schůzka řešitelů projektu.

Dvanáctá koordinační schůzka řešitelů projektu, 2. - 3. 12. 2010, Beroun

Náplní setkání bylo, podobně jako v případě předchozích setkání řešitelů projektu, prezentovat postup v dosavadním řešení aktuálních cílů a konkrétních aktivit projektu, domluvit harmonogram dalších prací a konkrétní rozdělení úkolů mezi řešitelské týmy jednotlivých pracovišť. Setkání se zúčastnily i zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, které měly možnost seznámit se s aktuálními výstupy řešení projektu a zapojit se do diskuse k prezentovaným tématům.

Prezentována byla následující témata (prezentace jednotlivých řešitelů jsou k dispozici ke stažení ve formátu *.pdf):

 • Plnění smluvených úkolů, harmonogram prací a jiné (M. Lux, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Nástroje na zvýšení finanční dostupnosti bydlení a posílení migrace za prací – systém garantovaného bydlení, sociálního bydlení a databáze (M. Lux, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení – posílení variability bytového fondu a Urbanka (M. Kadlecová, Institut regionálních informací, s.r.o.)
 • Nástroj na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení – vzdělávací projekt (F. Kuda, VŠB-TU Ostrava)
 • Výsledky šetření mezi sociálními pracovníky a lidmi akutně ohroženými sociálním vyloučením ve 4 krajích NUTS 3 o hlavních faktorech úspěšné reintegrace (M. Mikeszová, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Výsledky zmapování vnitroregionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení ve vybraných 4 krajích NUTS 3 (M. Ferko, VŠB-TU Ostrava a T. Kostelecký, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení – analýza a možné nástroje státu (P. Sunega, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Vliv průmyslové výstavby na udržitelný rozvoj dostupnosti jednotlivých druhů bydlení (F. Kuda, VŠB-TU Ostrava)
 • Prognózy potřeby bytů a nové bytové výstavby v současných podmínkách ekonomické recese na úrovni ČR a jednotlivých krajů (M. Polednik, Institut regionálních informací, s.r.o.)
 • Aktuální informace o vývoji cen bytů a nájemného (M. Hadlač, Institut regionálních informací, s.r.o.)
 • Nástroje politik s cílem zabránit negativním dopadům vývoje na trhu bydlení na stabilitu hospodářství (M. Lux, SOÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Nástroje politik ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení pro seniory (R. Zdařilová, VŠB-TU Ostrava)
 • Návrhy opatření a nástrojů politik ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit pro skupiny domácností nejvíce ohrožených hospodářskou krizí (J. Česelský, VŠB-TU Ostrava)
15.12.2010

Související dokumenty:

Beroun_12_2010_01 Beroun_12_2010_02 Beroun_12_2010_03 Beroun_12_2010_04 Beroun_12_2010_05 Beroun_12_2010_06 Beroun_12_2010_07 Beroun_12_2010_08 Beroun_12_2010_09 Beroun_12_2010_10 Beroun_12_2010_11 Beroun_12_2010_12 Beroun_12_2010_13 Beroun_12_2010_14