Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

Desátá koordinační schůzka, Hnanice, 11.-12.3.2010

Ve dnech 11. - 12. 3. 2010 se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila desátá koordinační schůzka řešitelů projektu.

Desátá koordinační schůzka řešitelů projektu, Hnanice, 11. - 12. 3. 2010

V rámci v pořadí již desáté koordinanční schůzky řešitelů projektu byly prezentovány jednak dílčí výstupy z dalších fází řešení projektu, ale zejména byla náplní tohoto setkání diskuse metodik a postupu dalšího řešení "uvnitř" jednotlivých regionů specifikovaných v zadání projektu (tj. konkrétně v rámci Prahy a Středočeského kraje, Jihomoravského kraje a Moravskoslezského kraje).

 

V rámci setkání tak byly prezentovány výsledky řešení a diskutován další postup řešení v následujících oblastech:

  • návrhy metodik a postupů pro zmapování "vnitroregionálních" rozdílů ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení s ohledem na dostupné datové zdroje a další omezení;
  • návrhy metodiky a postupu pro zmapování vnitroregionálních rozdílů v typech a počtech domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením (šetření mezi zástupci municipalit a mezi samotnými domácnostmi);
  • prezentována klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených probíhající ekonomickou krizí;
  • prezentovány nové poznatky v oblasti nástrojů na zvýšení dostupnosti bydlení pro seniory;
  • prezentovány návrhy nástrojů na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení (vzdělávací program pro lepší "facility management");
  • prezentován aktuální vývoj cen a nájmů (srovnání let 2008 a 2009);
  • diskutován obsah (náplň) monografií, jejichž vydání je plánováno na rok 2010, rozdělení prací, editorství publikací;
  • rozděleny úkoly na další období řešení projektu.

 Níže jsou k dispozici prezentace jednotlivých řešitelů (řešitelských týmů) ve formátu *.pdf.

17.3.2010

Související dokumenty: