Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17472
Archiv anket

Osmá koordinační schůzka Hradec nad Moravicí 10.-11.9.2009

Ve dnech 10.-11.9. 2009 se v Hradci nad Moravicí uskutečnila v pořadí již osmá koordinační schůzka řešitelů projektu.

Hradec nad Moravicí 10.-11.9. 2009

Náplní schůzky byly zejména prezentace jednotlivých řešitelských pracovišť k postupu řešení jednotlivých dílčích cílů a aktivit stanovených v zadání projektu včetně zpětné odezvy k prezentovaným metodám a nástrojům řešení od ostatních členů řešitelského týmu. Podstatnou součástí schůzky bylo rovněž rozvržení konkrétních úkolů na další období řešení projektu, smluvení konkrétních forem spolupráce jednotlivých řešitelských pracovišť a rozvržení publikačních aktivit. Diskutováno bylo i schválené rozšíření projektu ze strany zadavatele (MMR).

 

V rámci setkání byly prezentovány dosavadní výstupy a postup řešení v těchto oblastech:

  • návrhy nástrojů na zvýšení finanční dostupnosti bydlení u domácností potenciálně i akutně ohrožených finanční nedostupností bydlení (mladí lidé, mladé rodiny, senioři, akutně ohrožení jednotlivci/domácnosti);
  • návrhy nástrojů na překonání regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a zvýšení úrovně pracovně orientované migrace;
  • hodnocení existujících nástrojů státu zaměřených na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení;
  • mapování (monitoring) počtu domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s finanční nedostupností bydlení v Jihomoravském kraji;
  • informace o aktuálním vývoji cen bytů a výše nájemného v regionech ČR a krajských městech;
  • mapování (monitoring) počtu domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s finanční nedostupností bydlení v Moravskoslezském kraji;
  • mapování (monitoring) počtu domácností akutně ohrožených sociálním vyloučením v souvislosti s finanční nedostupností bydlení v Praze a Středočeském kraji;
  • aktualizace dat o vývoji regionálních disparit ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení v rámci softwarové aplikace Disparitér.

 Níže jsou k dispozici prezentace jednotlivých řešitelů (řešitelských týmů) ve formátu *.pdf.

17.9.2009

Související dokumenty:

Hradec_09_2009_01 Hradec_09_2009_02 Hradec_09_2009_03 Hradec_09_2009_04 Hradec_09_2009_05 Hradec_09_2009_06 Hradec_09_2009_07 Hradec_09_2009_08 Hradec_09_2009_09