Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

Sedmá pracovní schůzka řešitelů projektu Blansko 2.4-3.4.2009

Ve dnech 2.4.-3.4.2009 se uskutečnila další pracovní schůzka řešitelů projektu ve Skalním mlýně u Blanska.

Schůzka řešitelů Skalní mlýn 2.4.-3.4.2009

Smyslem další pracovní schůzky řešitelů projektu bylo informovat se vzájemně o průběhu prací na dílčích cílech a jednotlivých aktivitách naplánovaných v rámci řešení projektu a zejména pak prezentovat výsledky zjištění analýz realizovaných v rámci řešení aktivit a dílčích cílů.

 

Náplní schůzky bylo zejména naplánování dalšího koordinovaného postupu prací pro rok 2009, kdy je s ohledem na řešené dílčí cíle předpokládána ještě užší spolupráce jednotlivých řešitelských pracovišť, a dále byly prezentovány výstupy řešení následujících dílčí cílů:

  • souvislosti vývoje finanční dostupnosti bydlení a migrace obecně, resp. migrace za pracovními příležitostmi;
  • návrh metodických postupů a nástrojů ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení s cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace a omezit sociální vyloučení;
  • aktualizace vývoje a regionálních rozdílů ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení za rok 2008 v rámci softwarové nadstavby sloužící k prezentování datových výstupů - Disparitér;
  • návrh metodik řešení aktivity zaměřené na hodnocení existujících nástrojů státu, regionů či obcí, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení;
  • návrh metodik sloužících ke zmapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích v souvislosti s vývojem finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit v dostupnosti bydlení;
  • návrh metodických postupů sloužících k přípravě nástrojů vedoucích ke snížení regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a tím, zprostředkovaně, k pozitivnímu ovlivnění demografického chování mladé generace a zvýšení prostorové mobility jednotlivců/domácností;
  • prezentace vývoje nájmů a cen bytů v posledním období (rok 2008 a 1. čtvrtletí roku 2009), které jsou nezbytnými podklady pro aktualizaci údajů o vývoji finanční dostupnosti bydlení a regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení.

Níže jsou k dispozici prezentace jednotlivých řešitelů (řešitelských týmů).

16.4.2009

Související dokumenty:

Sedmá pracovní schůzka Blansko 2009 - foto 1 Sedmá pracovní schůzka Blansko 2009 - foto 2 Sedmá pracovní schůzka Blansko 2009 - foto 3 Sedmá pracovní schůzka Blansko 2009 - foto 4 Sedmá pracovní schůzka Blansko 2009 - foto 5 Sedmá pracovní schůzka Blansko 2009 - foto 6