Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

Šestá pracovní schůzka řešitelů projektu, Čeladná 27.-28.11.2008

Ve dnech 27.-28.11. 2008 se v Čeladné na Moravě uskutečnila v pořadí šestá pracovní scůzka řešitelů projektu. Náplní schůzky byla zejména prezentace výsledků vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení na demografické chování mladé generace (ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů), dále vlivu vývoje finanční dostupnosti a disparit ve finanční dostupnosti na počet a typy potenciálně ohrožených skupin domácností, úvodní výsledky z šetření zaměřeného na fyzickou dostupnost bydlení v souvislosti s potřebami mladé generace, metodika řešení vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci a v neposlední řadě byla prezentována zjištění Institutu regionálních informací o vývoji tržních cen bytů a nájmů v roce 2008. Mimoto byly diskutovány záležitosti týkající se koordinace při vyplňování periodické zprávy o postupu řešení projektu za rok 2008, stanoveny úkoly a termíny týkající se řešení projektu v roce 2009.

Šestá pracovní schůzka řešitelů projektu, Čeladná 27.11. - 28.11. 2008

Ve dnech 27.11.-28.11. 2008 se v Čeladné na Moravě uskutečnila v pořadí již šestá schůzka týmů podílejících se na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

 

Náplní setkání byla kromě vyjasnění některých technicko-organizačních záležitostí týkajících se vydání společné recenzované monografie shrnující dosavadní výsledky řešení projektu, postupu při vyplnění periodické zprávy o řešení projektu za rok 2008, stanovení úkolů a termínů řešení projektu na rok 2009, zejména prezentace hlavních výsledků vztahujících se k následujícím dílčím cílům:

  • DC 003 - analýza vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů (Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká);
  • DC 002 - analýza důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení (Anne Morisseau);
  • DC 007 - analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí -  prezentovány byly zejména první výsledky ze speciálního šetření realizovaného mezi studenty vysokých škol a návrh postupu dalších prací (Renata Zdařilová, Petr Otipka).

Mimoto byla na setkání prezentována a diskutována metodika řešení dílčího cíle 004 - analýzy vlivu vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na prostorovou mobilitu domácností za prací, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů (Martin Lux, Petr Sunega).

 

Níže jsou k dispozici jednotlivé prezentace představené členy řešitelských pracovišť.

15.12.2008

Související dokumenty:

Čeladná 1 Čeladná 2 Čeladná 3 Čeladná 4 Čeladná 5 Čeladná 6 Čeladná 7 Čeladná 8 Čeladná 9 Čeladná 10 Čeladná 11 Čeladná 12 Čeladná 13