Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

Pátá pracovní schůzka řešitelů projektu, Hnanice 16.-17.6.2008

Ve dnech 16. a 17.6. se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila další pracovní schůzka řešitelských týmů projektu. Prezentovány byly zejména závěrečné výstupy z mapování regionálních disparit ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení, softwarová aplikace pro analýzy regionálních disparit v dostupnosti vyvinutá v rámci řešení projektu na VŠB-TU Ostrava, diskutovány formy prezentace výstupů na internetových stránkách projektu, postup prací na řešení dalších dílčích cílů projektu a v neposlední řadě příprava podzimního workshopu, na němž budou zástupcům státní správy, místních samospráv a akademické veřejnosti předloženy dosavadní výsledky řešení projektu.

Pátá pracovní schůzka řešitelů projektu, Hnanice 16.-17.6.2008

Ve dnech 16.6.-17.6.2008 se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila další schůzka týmů podílejících se na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

 

Náplní setkání byly zejména prezentace závěrečných výstupů z mapování regionálních disparit ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení, forma prezentace těchto výstupů (v podobě v rámci projektu speciálně vyvinutého softwarového produktu, ve formě kartogramů, které budou zveřejněny na internetových stránkách, a v neposlední řadě pochopitelně v podobě nejrůznějších publikačních výstupů). Kromě toho byl diskutován postup prací na řešení dalších dílčích cílů projektu, konkrétně:

  • DC002 - Analýza důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení,
  • DC 007 - Analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí
  • DC 003 - Analýza vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů.

V neposlední řadě byly na programu jednání věcné i organizační otázky týkající se zářijového workshopu, který se uskuteční v Praze ve vile Lanna a budou na něm zástupcům orgánů státní správy, místních samospráv i akademické veřejnosti představeny dosavadní zjištění a výsledky řešení projektu.

 

Níže jsou k dispozici jednotlivé prezentace představené členy řešitelských pracovišť.

11.7.2008

Související dokumenty: