Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

Čtvrtá pracovní schůzka řešitelů projektu, Poděbrady 13.-14.3.2008

Ve dnech 13.-14.3.2008 se v Poděbradech uskutečnila v pořadí čtvrtá pracovní schůzka řešitelů projektu. Její náplní byla prezentace vybraných výstupů z dílčích cílů DC001 (zmapování vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení) a DC006 (zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení). Na programu schůzky byly rovněž prezentace metodik, které budou použity při řešení dílčích cílů DC002 (analýza důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi kraji na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení), DC003 (analýza vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi kraji ČR na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů) a DC007 (analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí) v roce 2008.

4. pracovní schůzka řešitelů projektu, Poděbrady 13.-14.3.2008

V rámci schůzky byly řešitelskými týmy prezentovány následující tématické okruhy vztahující se k řešení aktuálních dílčích cílů projektu:

 • výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení 2000-2006;
 • výsledky zmapování regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení 2000-2006;
 • kartografické a další grafické výstupy výsledků zmapování regionálních disparit 2000-2006, ceny a nájmy v roce 2007;
 • metodika k analýzám vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí;
 • metodika k analýzám důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení;
 • metodika k analýzám vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů.

Ke každému výše uvedenému tématu (prezentaci) následovala diskuse a doporučení pro další průběh řešení. Současně byly stanoveny hlavní úkoly pro jednotlivé řešitelské týmy do dalšího setkání, které proběhne v polovině června 2008.

 

Níže jsou k dispozici následující prezentace zúčastněných řešitelů projektu:

 1. Mgr. Martina Mikeszová (SOÚ AV ČR, v.v.i.) "Výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení 2000-2006"
 2. Ing. Vladimír Koudela, CSc. a Ing. Martin Ferko (VŠB TU Ostrava) "Výsledky zmapování regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení 2000-2006"
 3. Ing. arch. Milan Hadlač (IRI, s.r.o.) "Kartografické a ostatní grafické výstupy výsledků zmapování regionálních disparit 2000-2006, měření disparit v roce 2007"
 4. Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (VŠB TU Ostrava) "Metodika k plnění dílčího cíle DC007 a souvisejícím aktivitám – Analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí"
 5. Anne Morisseau (SOÚ AV ČR, v.v.i.) "Metodika k plnění dílčího cíle DC002 – Analýza důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení"
 6. Mgr. Jana Vobecká a RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (SOÚ AV ČR, v.v.i.) "Metodika k plnění dílčího cíle DC003 – Analýza vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi regiony NUTS 3 na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů"
 7. Ing. Mgr. Martin Lux (SOÚ AV ČR, v.v.i.) "Plnění smluvených úkolů, harmonogram prací a úkolů pro rok 2008, příprava prvního národního workshopu v září 2008, návrh rozdělení odpovědností a termínů, výstupy, publikace"
20.3.2008

Související dokumenty:

Poděbrady_březen2008_01 Poděbrady_březen2008_02 Poděbrady_březen2008_03 Poděbrady_březen2008_04 Poděbrady_březen2008_05 Poděbrady_březen2008_06 Poděbrady_březen2008_07 Poděbrady_březen2008_08