Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

Třetí pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 20.-21.11.2007

Ve dnech 20.-21.11.2007 se v Ostravě uskutečnila třetí pracovní schůzka řešitelů projektu. Její náplní byla zejména prezentace stavu řešení aktuálních dílčích cílů projektu a zpřesnění harmonogramu dalších prací na řešení projektu.

3. pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 20.-21.11.2007

V pořadí třetí pracovní schůzka řešitelů projektu se uskutečnila v Ostravě, tedy v místě, kde sídlí jeden ze členů projektového týmu - katedra městského inženýrství fakulty stavební VŠB - TU Ostrava. V rámci schůzky byly prezentovány a diskutovány zejména následující body:

 • informace týkající se průběhu řešení projektu, čerpání finančních prostředků, zdůraznění hlavních dílčích cílů a aktivit;
 • případové studie k finanční dostupnosti bydlení - příklady konkrétních ukazatelů hodnocení finanční dostupnosti bydlení ve vybraných krajích a vybraných letech zpracované v souladu s metodikou řešení projektu a první pokus o identifikaci regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení;
 • výše cen bytů a rodinných domů a výše nájemného v krajích a krajských městech ČR;
 • zpřesněná metodika analýzy fyzické dostupnosti bydlení;
 • faktografická příprava k analýzám fyzické dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve fyzické dosupnosti bydlení (včetně speciálně pro tento účel vyvinutého softwarového nástroje);
 • stanovení a upřesnění úkolů a termínů řešení projektu na rok 2008, organizace prvního semináře pro širokou veřejnost v Praze v roce 2008, otázky spojené se zpracováním periodické zprávy o postupu řešení projektu za rok 2007, potřeba externího auditu a další organizační náležitosti nezbytné pro úspěšný průběh řešení projektu vyžadované ze strany zadavatele (MMR).

K dispozici jsou následující prezentace zúčastněných řešitelů projektu:

 • Mgr. Martina Mikeszová "Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální dispartity ve finanční dostupnosti bydlení ve vybraných krajích a vybraných letech"
 • Mgr. Vladimíra Roglová a kol. "Vývoj cen bytů a tržních nájmů 2000-2006"
 • RNDr. Milan Polednik "Ceny rodinných domů, závislost jednotkových cen bytů a RD na jejich velikosti"
 • Ing. Vladimír Koudela, CSc. "Metodika analýzy fyzické dostupnosti bydlení"
 • Ing. Jan Česelský a Ing. Martin Ferko "Prezentace faktografické přípravy"
 • Ing. Martin Lux "Harmonogram řešení projektu na rok 2008"
12.12.2007

Související dokumenty:

Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 1 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 2 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 3 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 4 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 5 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 6 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 7 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 8 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 9 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 10 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 11 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 12 Pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 2007, obr. 13