Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

Druhá koordinační schůzka řešitelů projektu

Ve dnech 10.-11.7. 2007 se ve Hnanicích uskutečnila druhá koordinační schůzka řešitelů projektu.

Koordinační schůzka řešitelů projektu

Ve dnech 10.-11.7.2007 se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila další koordinační schůzka řešitelů projektu. V rámci schůzky byly prezentovány a diskutovány zejména následující tématické okruhy:

 • obecné informace týkající se průběhu řešení projektu a čerpání financí, závěry z prezentace na Ministerstvu pro místní rozvoj, připomenutí hlavních dílčích cílů a aktivit;
 • kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení;
 • modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení;
 • modelování výše tržního nájemného a cen bytů a rodinných domů pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení, stávající výstupy, metodické problémy;
 • zvolené metodické postupy pro zmapování disparit ve fyzické dostupnosti bydlení, zhodnocení kvality a dostupnosti datových zdrojů, předpokládané výstupy, překážky a problémy při řešení;
 • prezentace pracovní verze internetových stránek projektu.

K dispozici je program koordinační schůzky (viz níže) a následující prezentace zúčastněných řešitelů projektu:

 • Mgr. Martina Mikeszová "Kategorizace domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení"
 • Ing. Petr Sunega "Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení"
 • Mgr. Vladimíra Roglová, Ing. Milada Kadlecová, Ing. arch. Michal Hadlač, RNDr. Milan Polednik "Vývoj tržních cen bytů a tržních nájmů 2001-2007"
 • Ing. František Kuda, CSc. "Přehled domácí a zahraniční literatury k problematice fyzické dostupnosti bydlení"
 • Ing. Vladimír Koudela "Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR"
 • Ing. František Kuda, CSc. "Datové modely statistických vztahů"
 • Ing. Petr Sunega "Prezentace navrhované struktury internetových stránek"
15.8.2007

Související dokumenty:

Hnanice 2007 jednání 1 Hnanice 2007 jednání 2 Hnanice 2007 jednání 3 Hnanice 2007 jednání 4 Hnanice 2007 jednání 5