Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

  • Schůzky řešitelů

Úvodní strana / Výstupy z projektu / Schůzky řešitelů

3.10.2011 Závěrečná koordinační schůzka řešitelů projektu, 21.-23.9.2011, Hnanice

Ve dnech 21.-23.9.2011 proběhla ve Hnanicích u Znojma v pořadí čtrnáctá schůzka zástupců řešitelských týmů.

10.3.2011 Třináctá koordinační schůzka řešitelů projektu, 10.-11.2.2011, Ostrava

Ve dnech 10. - 11. 2. 2011 proběhla v Ostravě v pořadí třináctá koordinační schůzka řešitelů projektu.

15.12.2010 Dvanáctá koordinační schůzka řešitelů projektu, 2. - 3. 12. 2010, Beroun

Ve dnech 2. - 3. 12. 2010 proběhla v Berouně v pořadí dvanáctá koordinační schůzka řešitelů projektu.

19.7.2010 Jedenáctá koordinační schůzka řešitelů projektu - Karviná 24.-25.6.2010

Ve dnech 24.-25.6.2010 proběhla v Karviné v pořadí jedenáctá koordininační schůzka řešitelů projektu.

17.3.2010 Desátá koordinační schůzka, Hnanice, 11.-12.3.2010

Ve dnech 11. - 12. 3. 2010 se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila desátá koordinační schůzka řešitelů projektu.

2.1.2010 Devátá koordinační schůzka, Kutná Hora 26.-27.11.2009

Ve dnech 26.11. a 27.11.2009 se v Kutné Hoře uskustečnila v pořadí již devátá koordinační schůzka řešitelů projektu.

17.9.2009 Osmá koordinační schůzka Hradec nad Moravicí 10.-11.9.2009

Ve dnech 10.-11.9. 2009 se v Hradci nad Moravicí uskutečnila v pořadí již osmá koordinační schůzka řešitelů projektu.

16.4.2009 Sedmá pracovní schůzka řešitelů projektu Blansko 2.4-3.4.2009

Ve dnech 2.4.-3.4.2009 se uskutečnila další pracovní schůzka řešitelů projektu ve Skalním mlýně u Blanska.

15.12.2008 Šestá pracovní schůzka řešitelů projektu, Čeladná 27.-28.11.2008

Ve dnech 27.-28.11. 2008 se v Čeladné na Moravě uskutečnila v pořadí šestá pracovní scůzka řešitelů projektu. Náplní schůzky byla zejména prezentace výsledků vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení na demografické chování mladé generace (ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů), dále vlivu vývoje finanční dostupnosti a disparit ve finanční dostupnosti na počet a typy potenciálně ohrožených skupin domácností, úvodní výsledky z šetření zaměřeného na fyzickou dostupnost bydlení v souvislosti s potřebami mladé generace, metodika řešení vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci a v neposlední řadě byla prezentována zjištění Institutu regionálních informací o vývoji tržních cen bytů a nájmů v roce 2008. Mimoto byly diskutovány záležitosti týkající se koordinace při vyplňování periodické zprávy o postupu řešení projektu za rok 2008, stanoveny úkoly a termíny týkající se řešení projektu v roce 2009.

11.7.2008 Pátá pracovní schůzka řešitelů projektu, Hnanice 16.-17.6.2008

Ve dnech 16. a 17.6. se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila další pracovní schůzka řešitelských týmů projektu. Prezentovány byly zejména závěrečné výstupy z mapování regionálních disparit ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení, softwarová aplikace pro analýzy regionálních disparit v dostupnosti vyvinutá v rámci řešení projektu na VŠB-TU Ostrava, diskutovány formy prezentace výstupů na internetových stránkách projektu, postup prací na řešení dalších dílčích cílů projektu a v neposlední řadě příprava podzimního workshopu, na němž budou zástupcům státní správy, místních samospráv a akademické veřejnosti předloženy dosavadní výsledky řešení projektu.

20.3.2008 Čtvrtá pracovní schůzka řešitelů projektu, Poděbrady 13.-14.3.2008

Ve dnech 13.-14.3.2008 se v Poděbradech uskutečnila v pořadí čtvrtá pracovní schůzka řešitelů projektu. Její náplní byla prezentace vybraných výstupů z dílčích cílů DC001 (zmapování vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení) a DC006 (zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení). Na programu schůzky byly rovněž prezentace metodik, které budou použity při řešení dílčích cílů DC002 (analýza důsledků vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi kraji na počet domácností potenciálně ohrožených finanční nedostupností bydlení), DC003 (analýza vlivu vývoje finanční dostupnosti bydlení a regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení mezi kraji ČR na demografické chování mladé generace, ve srovnání s vlivy jiných významných faktorů) a DC007 (analýza vývoje fyzické dostupnosti bydlení, resp. disparit mezi regiony NUTS 3 ve fyzické dostupnosti bydlení, zejména ve vztahu k obecné potřebě bydlení, k potřebě bydlení mladé generace a potřebě rehabilitace bydlení a obytného prostředí) v roce 2008.

12.12.2007 Třetí pracovní schůzka řešitelů projektu, Ostrava 20.-21.11.2007

Ve dnech 20.-21.11.2007 se v Ostravě uskutečnila třetí pracovní schůzka řešitelů projektu. Její náplní byla zejména prezentace stavu řešení aktuálních dílčích cílů projektu a zpřesnění harmonogramu dalších prací na řešení projektu.

15.8.2007 Druhá koordinační schůzka řešitelů projektu

Ve dnech 10.-11.7. 2007 se ve Hnanicích uskutečnila druhá koordinační schůzka řešitelů projektu.

15.5.2007 První koordinační schůzka řešitelů projektu, Praha 12.4.2007

Dne 12.4.2007 se v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., tj. v sídle hlavního koordinátora projektu, uskutečnilo první setkání řešitelů projektu.