Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

  • Zprávy a metodiky

Úvodní strana / Výstupy z projektu / Zprávy a metodiky

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012

Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011

Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

11.7.2011 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2010

Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2010.

28.1.2011 Redakčně upravená periodická zpráva o řešení projektu za rok 2010

Byla zveřejněna redakčně upravená periodická zpráva shrnující hlavní výstupy z řešení projektu (pro jednotlivé dílčí cíle) za rok 2010.

24.1.2011 Analýza regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi okresy a vybranými obcemi uvnitř vybraných krajů

SOÚ AV ČR, v.v.i. společně s řešiteli z ostatních partnerských parcovišť vydal souhrnnou zprávu k řešení aktivity projektu, kterou byla vnitro-regionální analýza disparit ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení za účelem odhalení vnitrokrajských rozdílů a diskuse relevance jejich zohlednění při aplikaci konkrétních návrhů bytové politiky.

19.1.2011 Šetření skupin akutně ohrožených sociálním vyloučením v Praze, Středočeském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji

SOÚ AV ČR, v.v.i. společně s řešiteli z ostatních partnerských parcovišť vydal souhrnnou zprávu k řešení jedné aktivity projektu, kterou bylo zmapování osob akutně ohrožených sociálním vyloučením (zejména s ohledem na nedostupnost bydlení).

19.7.2010 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2009

Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2009.

13.5.2010 Identifikace domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení v souvislosti s hospodářskou krizí

Cílem zprávy je zejména identifikovat typy (skupiny) domácností nejvíce ohrožené (zasažené) hospodářskou krizí. S nástupem hospodářské krize na konci roku 2008 lze předpokládat, že se skupina ohrožených domácností rozšířila, resp. že dopady hospodářské krize mohou vést k dočasnému ohrožení finanční dostupnosti bydlení i těch skupin domácností, které nebyly původně identifikovány jako ohrožené (například vlastníci bytů a rodinných domů zatížených splátkami hypotečních úvěrů).

10.3.2010 Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích

Publikace (pracovní text) jehož náplní jsou výsledky aktivity, která byla zaměřena na zmapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích.

1.2.2010 Redakčně upravená periodická zpráva o řešení projektu za rok 2009

Byla zveřejněna redakčně upravená periodická zpráva shrnující hlavní výstupy z řešení projektu (pro jednotlivé dílčí cíle) za rok 2009.

24.6.2009 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2008

S využitím aktualizovaných údajů o cenách bytů, výši tržních i regulovaných nájmů a informací o vývoji mezd v ČR v roce 2008 byla provedena  aktualizace vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení. Publikované časové řady jsou rozšířeny o údaje za rok 2008.

30.1.2009 Redakčně upravená periodická zpráva o řešení projektu za rok 2008

Byla zveřejněna redakčně upravená periodická zpráva shrnující hlavní výstupy z řešení projektu (pro jednotlivé dílčí cíle) za rok 2008.

17.10.2008 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2007

V přiloženém textu je k dispozici aktualizace některých grafů použitých v Souhrnné zprávě ke zmapování vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení - časové řady jsou rozšířeny o údaje za rok 2007. Podrobný komentář k metodice a interpretace grafů jsou k dispozici ve výše zmíněné souhrnné zprávě.

1.8.2008 Souhrnná zpráva - zmapování vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení

V rámci projektu „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“ byl řešen jeden z prvních dílčích cílů, kterým byla kvantifikace a deskripce vývoje finanční dostupnosti bydlení a vývoje regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé kraje NUTS 3 a mezi nimi v letech 2000 – 2006. Cílem analýz bylo zmapovat vývoj finanční dostupnosti nájemního i vlastnického bydlení v jednotlivých krajích ČR v letech 2000 – 2006 pro různé typy domácností, postihnout vývoj regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení a následně identifikovat domácnosti potencionálně ohrožené finanční nedostupností bydlení.

1.8.2008 Souhrnná zpráva - zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Zpráva prezentuje výsledky aktivity A 0706 Regionální disparity ve fyzické dostupnosti bydlení, vztahující se k dílčímu cíli DC 006 „Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS3)“ výzkumného projektu MMR č.WD-05-07-3 „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“.

28.1.2008 Redakčně upravená periodická zpráva 2007

Redakčně upravená periodická zpráva je zpracována na konci každého roku řešení projektu v souladu s pokyny zadavatele (MMR). Její náplní je popis průběhu řešení projektu, metodik řešení a realizace plánovaných aktivit, kromě toho shrnuje dílčí výsledky a výstupy spojené s řešením dílčích cílů.

21.1.2008 Metodika stanovení průměrných tržních cen starších bytů a RD a průměrného tržního nájemného

Kolektiv řešitelů projektu z Institutu regionálních informací, s.r.o. připravil dokument "Metodika stanovení průměrných tržních cen starších bytů a rodinných domů a stanovení průměrného tržního nájemného starších bytů v krajích a krajských městech ČR". Z názvu je zřejmé, že náplní textu je popis metodiky, která byla užita pro zjištění průměrných cen starších bytů a RD a průměrných tržních cen nájmů, které byly následně použity pro účely výpočtu indikátorů finanční dostupnosti bydlení a pro účely zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení za období 2000-2007.

10.1.2008 Metodika hodnoceni finanční dostupnosti bydlení

Řešitelský tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., připravil stručný popis metodiky hodnocení finanční dostupnosti bydlení a disparit ve finanční dostupnosti bydlení.

10.11.2007 Metodika hodnocení fyzické dostupnosti bydlení

Řešitelský tým VŠB-TU Ostrava připravil metodiku zmapování a hodnocení disparit ve fyzické dostupnosti bydlení. Hlavním autorem materiálu je Ing. Vladimír Koudela. K dispozici je stručná anotace metodiky ve formátu *.pdf.