Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17472
Archiv anket

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi

Bytová politika - teorie a inovace pro praxi - titulkaNa začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací - titulkaZačátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese

Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese - titulkaNa konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu

Titulní stranaV rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

7.10.2011 Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení

Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení

V průběhu roku 2011 vyšla v nakladatelství Professional Publishing publikace Ferko, M., F. Kuda "Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení".

Publikaci lze získat prostřednictvím nakladatelství Professinal Publishing, případně prostřednictvím některého z autorů (viz kontakty). Volně ke stažení je obsah publikace ve formátu *.pdf.

27.1.2011 Urbanistická kalkulačka "URBANKA"

Předkládaná studie navazuje na část analytických výsledků předchozích prací a současně je zaměřena na speciální část problematiky fyzické dostupnosti bydlení – ovlivnění nové bytové vystavby nabídkou nových ploch pro bydlení v rámci systému územního plánování v ČR.

Publikace je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

17.1.2011 Bytové domy: moderní formy výstavby a revitalizace

Bytové domy: moderní formy výstavby a revitalizace

Řešitelský tým VŠB-TU Ostrava vydal ve spolupráci s ČVUT výše zmíněnou publikaci, kde jsou mimo jiné shrnuty i některé výstupy z řešení projektu.

Publikace je k dispozici prostřednictvím členů řešitelského pracoviště VŠB-TU Ostrava (viz kontakty), volně ke stažení je obsah publikace ve formátu *.pdf.

21.12.2010 Studie "Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu a fyzické dostupnosti bydlení"

Studie - zvyšování kvalifikace správců bytových domů

Řešitelský tým VŠB-TU Ostrava vydal publikaci "Zvyšování kvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu a fyzické dostupnosti bydlení", která by měla sloužit jako podklad pro vzdělávání správců bytového fondu a je výstupem jedné z dílčích aktivit projektu vedoucích ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení.

Studii si lze stáhnout ve formátu *.pdf.

15.12.2010 Publikace "Bydlení v regionech"

Publikace

Na konci listopadu 2010 vyšla v rámci řešení projektu v nakladatelství Professional Publishing publikace Kuda, F., M. Lux (eds.): Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Na přípravě publikace se podíleli členové všech tří řešitelských týmů.

Publikaci lze získat prostřednictvím nakladatelství Professional Publishing.

13.12.2010 Policy paper "Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení - analýza a možné nástroje státu"

Policy paper

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal publikaci "Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení" - analýza a možné nástroje státu" jejímž cílem je zejména identifikovat typy (skupiny) domácností nejvíce ohrožené (zasažené) hospodářskou krizí a navrhnout případná opatření bytové politiky v této oblasti.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

7.10.2010 "Policy paper" - zvýšení variability bytového fondu

Titulní strana

Řešitelský tým IRI, s.r.o. vydal v rámci řešení projektu publikaci v podobě "policy paper" s návrhem nástroje na zvýšení variability bytového fondu a tím zvýšení fyzické i finanční dostupnosti bydlení. Jedná se o nástroj určený zejména k řešení problematiky bydlení seniorů (ale nejen jich).

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

15.9.2010 "Policy paper" - finanční dostupnost a migrace za prací

Policy paper - migrace

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal další publikaci v podobě "policy paper", která shrnuje dosavadní výsledky řešení projektu (přesněji části zaměřené na vztah regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti a migrace za prací) a kromě prezentace výsledků analýz zahrnuje návrhy vybraných opatření na překlenutí regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti pro lidi stěhující se za prací.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

20.4.2010 "Policy paper" - nástroje sociálního bydlení pro mladé rodiny

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal další publikaci v podobě "policy paper", která shrnuje dosavadní výsledky řešení projektu (přesněji části zaměřené na vztah mezi regionálními rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení a demografickým chováním obyvatel) a kromě prezentace výsledků analýz zahrnuje přehled a návrhy vybraných nástrojů na překlenutí regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti pro mladé lidi, které by teoreticky mohly přispět k posunu rozhodnutí o založení rodiny do nižšího věku.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

16.3.2010 "Policy paper" - podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal publikaci v podobě "policy paper", která shrnuje dosavadní výsledky řešení projektu (přesněji části zaměřené na finanční dostupnost) a zahrnuje návrhy vybraných opatření na podporu lidí akutně ohrožených sociálním vyloučením.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

25.2.2009 Publikace Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice

Publikace Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice

Vyšla publikace Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice.

Publikaci lze získat prostřednictvím Tiskového a edičního oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

20.12.2007 Výzkum proměn bydlení v ČR - sborník

Členové řešitelského týmu VŠB TU Ostrava vydali na konci roku 2007 sborník "Výzkum proměn bydlení v České republice". Při přípravě sborníku byly využity rovněž dílčí poznatky z prací na obsahově příbuzném a navazujícím projektu finančně podpořeném Ministerstvem pro místní rozvoj „Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit“.

Sborník je volně ke stažení ve formátu *.pdf.