Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

1. národní workshop ve vile Lanna, Praha, 15.9.2008

Dne 15.9.2008 se ve vile Lanna uskutečnil 1. národní workshop pořádaný v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit". Cílem workshopu bylo zejména prezentovat a diskutovat výsledky mapování disparit ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení mezi kraji ČR (resp. krajskými městy).

1. národní workshop "Regionální disparity v dostupnosti bydlení 2000-2006"

Workshop se uskutečnil 15.9.2008 ve vile Lanna v pražské Bubenči. Cílem workshopu, který byl pořádán ve druhé polovině druhého roku řešení projektu bylo zejména prezentovat a diskutovat dosavadní výsledky zmapování regionálních disparit ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení (disparity jsou sledovány na úrovni krajů, NUTS 3, resp. krajských měst), a to za období let 2000-2006. První část projektu spočívající zejména v popisu regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení bude v průběhu dalšího řešení rozšířena o zkoumání dopadů regionálních disparit v dostupnosti bydlení na demografické chování mladé generace, na stěhování domácností za prací, na velikost skupin obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a jejich sociální reintegraci apod. V neposlední řadě budou testovány a navrženy nástroje, které by mohly přispět ke zvýšení finanční i fyzické dostupnosti bydlení , resp. ke snížení regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení a pozitivně tak ovlivnit mimo jiné proces sociálního vyloučení, demografické chování mladé generace, pracovní mobilitu české populace atd.

 

Workshopu se zúčastnili vybraní představitelé státní správy na lokální i národní úrovni, zástupci vysokých škol a výzkumné sféry, ale i představitelé z komerční sféry - zástupci bank a jiných soukromých subjektů. Konkrétně se workshopu zúčastnili kromě řešitelů projektu zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu pro rozvoj bydlení, Českého statistického úřadu, Ústavu územního rozvoje v Brně, fakulty stavební ČVUT v Praze, Technické univerzity Liberec, Masarykovy univerzity v Brně,  Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze, Magistrátu hlavního města Prahy, Magistrátu města Ostravy, krajského úřadu Jihočeského kraje, krajského úřadu Jihomoravského kraje, krajského úřadu Libereckého kraje, představitelé Hypoteční banky, a.s., ÚRS Praha, a.s., Central Europe Holding, a.s. a v neposlední řadě zástupci novinářské obce - konkrétně internetového serveru Peníze.cz.

 

Program workshopu zahrnoval přivítání účastníků ředitelkou Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. a představení vlastního projektu a úkolů řešených v rámci projektu. Po něm následovaly dva bloky prezentací - první zaměřený na výsledky mapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení a druhý na výsledky mapování regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení. Po prezentacích přednesených zástupci jednotlivých řešitelských pracovišť následovala panelová diskuse s účastníky workshopu. Všechny prezentace z workshopu jsou k dispozici ke stažení níže ve formátu *.pdf.

23.9.2008

Související dokumenty:

1. národní workshop, Lanna 2008, 1 1. národní workshop, Lanna 2008, 2 1. národní workshop, Lanna 2008, 3 1. národní workshop, Lanna 2008, 4 1. národní workshop, Lanna 2008, 5 1. národní workshop, Lanna 2008, 6 1. národní workshop, Lanna 2008, 7 1. národní workshop, Lanna 2008, 8 1. národní workshop, Lanna 2008, 9 1. národní workshop, Lanna 2008, 10 1. národní workshop, Lanna 2008, 11 1. národní workshop, Lanna 2008, 12