Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

Konference Urbes 2007

Ve dnech 27.-28.11.2007 se v Praze iskutečnila konference Urbes 2007 zaměřená na problematiku revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje. Ing. Petr Sunega přednesl na konferenci příspěvek s názvem "Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti".

Urbes 2007

Ve dnech 27. - 28. listopadu 2007 se v Praze na Masyrykově koleji ČVUT uskutečnila konference Urbes 2007 v letošním roce zaměřená na téma Revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje.

Konference je součástí projektu URBES, což je soubor konferencí a diskusních fór zaměřených na problematiku vývoje kvality života v českých municipalitách. Konference navazovala konferenci URBES 2006 „Rozvoj měst v odkazu přemyslovské tradice“, které se zúčastnilo přes 170 reprezentantů českých municipalit.

Letošní konference se zúčastnili představitelé státní správy na nejvyšší úrovni, představitelé městských a krajských samospráv, akademické obce i privátního sektoru. V rámci jednání vystoupilo přes 40 hostů a odborníků na jednotlivé oblasti revitalizačních procesů. Prezentace účastníků konference byly přenášeny formou přímých přenosů a vstupů na ČT 24, ČRo Radiožurnál a ČRo Leonardo. Zároveň byl celý průběh konference prezentován na internetu.

Dne 27.11.2007 v rámci bloku "Revitalizace sídlišť", v rámci nějž mimo jiné vystoupili se svými příspěvky Prof. Karel Maier, CSc. z Fakulty architektury ČVUT v Praze, Ing. arch. Daniela Grambmüllerová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Doc. RNDr. Luděk Sýkora z Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Mgr. Zdeněk Kvítek, PhD. z občanského sdružení Hezké Jižní Město, přednesl Ing. Petr Sunega ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. referát s názvem "Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti", který byl připraven společně s RNDr. Tomášem Kosteleckým, CSc.

 

Podrobnější informace o konferenci jsou k dispozici na webových stránkách www.urbes.cz, kde budou začátkem příštího roku k dispozici konferenční příspěvky všech účastníků. Konferenční příspěvek Petra Sunegy a Tomáše Kosteleckého je k dispozici níže ve formátu *.pdf.

14.12.2007

Související dokumenty: