Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17472
Archiv anket

Konference proREGIO 2007

Ve dnech 13.-14.11.2007 se v Brně uskutečnila konference proREGIO 2007 na téma "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel". Hlavním pořadatelem konference byl Institut regionálních informací, s.r.o., jedna z institucí podílející se na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit". Aktivními participanty na konferenci byli nejen členové týmu IRI, ale rovněž ing. Petr Sunega ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., který přednesl příspěvek věnovaný představení projektu a postupu řešení vybraných dílčích cílů.

Regionální disparity v dostupnosti bydlení – představení projektu

Ve dnech 13.-14.11.2007 se v Brně v hotelu Voroněž uskutečnila konference pro REGIO 2007 zaměřená na problematiku udržitelného rozvoje regionů, měst a venkovských sídel. Hlavním pořadatelem konference byl Institut regionálních informací, s.r.o. podílející se na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit". Aktivními účastníky konference (těmi, kdo přednesli příspěvek) byli například ing. Jiří Hradec, ředitel agentury CENIA, JUDr. Jan Wagner, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení a další.

 

Hlavním tématem konference byl rozbor udržitelného rozvoje území krajů a obcí v souvislosti s platností nového stavebního zákona. Dalším tématickým okruhem byla problematika utváření městského a venkovského prostředí (zejména otázka brownfieldů a jejich možného rozvoje). V neposlední řadě byla na konferenci diskutována problematika cestovního ruchu, byly představeny některé projekty na zlepšení spolupráce a řízení cestovního ruchu a operační programy zaměřené na podporu rozvoje cestovního ruchu v ČR.

 

Podrobnější informace o konferenci a její náplni, včetně možnosti získání konferenčního sborníku jsou k dispozici na http://www.proregio.cz.

 

Z řešitelského týmu projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení" na konferenci vystoupili zaměstnanci IRI, s.r.o. V rámci konference zazněl rovněž příspěvek věnovaný představení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" a aktuálnímu stavu jeho řešení, který přednesl Petr Sunega ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

Konferenční příspěvek je věnován stručnému představení projektu a popisu aktuálního stavu řešení vybraných dílčích cílů - zejména mapování a hodnocení regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení, stručnému nastínění metodologického postupu při řešení tohoto dílčího cíle. Kompletní text konferenčního příspěvku je k dispozici níže ve formátu *.pdf.

14.12.2007

Související dokumenty: