Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

Kartogramy - finanční dostupnost bydlení 2008

V průběhu roku 2009 byly aktualizovány ukazatele finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé regiony ČR a vybrané typy domácností. Část z nich je prezentována níže v podobě kartgramů, které připravil Institut regionálních informací, s.r.o.

Finanční dostupnost bydlení 2008

Poznámka: níže jsou uvedeny odkazy na kartogramy v jejich plné velikosti. Upozorňujeme, že jejich případné použití je možné jen při uvedení zdroje (www.disparity.cz).

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích ČR v roce 2008

cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajských městech ČR v roce 2008

cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajských městech 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení domácností tržním nájemným v krajích ČR v roce 2008

míra zatížení domácností tržním nájemným v krajích 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení domácností tržním nájemným v krajských městech ČR v roce 2008

míra zatížení domácností tržním nájmem v krajských městech 2008 (náhled)

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "kuchař" (KZAM 5,6) a ženou na pozici "prodavačka" (KZAM 5,6) - rodinu se dvěma dětmi

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnost tvořenou kuchařem a prodavačkou, rodinou se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost manažerů (KZAM 1) - rodinu se dvěma dětmi

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti manažerů - rodin se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost matky na rodičovské dovolené – samoživitelky s jedním dítětem

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti matek samoživitelek na rd s jedním dítětem, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik – opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) – bezdětný pár

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnost tvořenou mechanikem - opravářem a ženou na pozici obsluha strojů, bezdětný pár, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a kraj. městech ČR pro dom. tvořenou mužem na pozici "mechanik – opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) – rodinu se dvěma dětmi

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti tvořené mechanikem - opravářem na ženou na pozici obsluha strojů, rodiny se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik – opravář" (KZAM 7,8) a ženou na rodičovské dovolené – rodinu se dvěma dětmi

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti tvořené mechanikem - opravářem a ženou na rd, rodina se 2 dětmi, 2008 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou samostatně žijícím starobním důchodcem

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti samostatně žijících starobních důchodců, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost samostatně žijícího strojírenského technika (mistra, KZAM 3)

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti samostatně žijících strojírenských techniků - mistrů, 2008 (náhled) 

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a kraj. městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "strojírenský technik (KZAM 3)" a ženou na pozici "zdravotní sestra" (KZAM 3) - rodinu se dvěma dětmi

cena bytu k ročnímu čistému příjmu pro domácnosti tvořené strojírenským technikem - mistrem a zdravotní sestrou, rodina se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "kuchař" (KZAM 5,6) a ženou na pozici "prodavačka" (KZAM 5,6) - rodinu se dvěma dětmi

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti tvořené kuchařem a prodavačkou, rodiny se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost manažerů (KZAM 1) - rodinu se dvěma dětmi

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti manažerů se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost matky - samoživitelky s jedním dítětem na rodičovské dovolené

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti matek samoživitelek na rd s jedním dítětem, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik - opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) - bezdětný pár

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti tvořené mechanikem - opravářem a ženou na pozici obsluha strojů, bezdětný pár, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik - opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) - rodinu se dvěma dětmi

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti tvořené mechanikem - opravářem a ženou na pozici obsluha strojů, rodiny se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik - opravář" (KZAM 7,8) a ženou na rodičovské dovolené - rodinu se dvěma dětmi

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti tvořené mechanikem - opravářem a ženou na rd, rodina se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost samostatně žijícího starobního důchodce

míra zatížení tržním nájmem pro samostatně žijící starobní důchodce, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost samostatně žijícího strojírenského technika (mistra, KZAM 3)

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti samostatně žijícího strojírenského technika, 2008 (náhled) 

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a kraj. městech ČR pro dom. tvořenou mužem na pozici "strojírenský technik (mistr, KZAM 3)" a ženou na pozici "zdravotní sestra" (KZAM 3) - rodinu se dvěma dětmi

míra zatížení tržním nájmem pro domácnosti tvořené strojírenským technikem a zdravotní sestrou, rodiny se 2 dětmi, 2008 (náhled) 

15.10.2009

Související dokumenty: