Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17471
Archiv anket

Kartogramy - finanční dostupnost bydlení 2009

V průběhu roku 2010 byly aktualizovány ukazatele finanční dostupnosti bydlení pro jednotlivé regiony ČR a vybrané typy domácností. Část z nich je prezentována níže v podobě kartgramů, které připravil Institut regionálních informací, s.r.o.

 Finanční dostupnost bydlení 2009

Poznámka: níže jsou uvedeny odkazy na kartogramy v jejich plné velikosti. Upozorňujeme, že jejich případné použití je možné jen při uvedení zdroje (www.disparity.cz).

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích ČR v roce 2009

cena_bytu_kraje_2009_n.jpg

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajských městech ČR v roce 2009

cena_bytu_krajmesta_2009_n

 

Míra zatížení domácností tržním nájemným v krajích ČR v roce 2009

najem_kraje_2009_n

 

Míra zatížení domácností tržním nájemným v krajských městech ČR v roce 2009

najem_krajmest_2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "kuchař" (KZAM 5,6) a ženou na pozici "prodavačka" (KZAM 5,6) - rodinu se dvěma dětmi

kuchar_prodavacka_dve_deti_cena_2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost manažerů (KZAM 1) - rodinu se dvěma dětmi

manazeri_rodina_dve_deti_cena2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost matky na rodičovské dovolené – samoživitelky s jedním dítětem

matka_na_rd_samozivitelka_jedno_dite_cena2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik – opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) – bezdětný pár

mechanik_opravar_obsluha_stroju_bezdetnypar_cena2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a kraj. městech ČR pro dom. tvořenou mužem na pozici "mechanik – opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) – rodinu se dvěma dětmi

mechanik_opravar_obsluha_stroju_rodina_dve_deti_cena2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik – opravář" (KZAM 7,8) a ženou na rodičovské dovolené – rodinu se dvěma dětmi

mechanik_opravar_rd_rodina_dve_deti_cena2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou samostatně žijícím starobním důchodcem

starob_duchodce_cena_2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a krajských městech ČR pro domácnost samostatně žijícího strojírenského technika (mistra, KZAM 3)

strojirensky_technik_mistr_samostatnezijici_cena2009_n

 

Cena bytu k ročnímu čistému příjmu v krajích a kraj. městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "strojírenský technik (KZAM 3)" a ženou na pozici "zdravotní sestra" (KZAM 3) - rodinu se dvěma dětmi

strojirensky_technikmistr_zdravsestra_rodina_dve_deti_cena2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "kuchař" (KZAM 5,6) a ženou na pozici "prodavačka" (KZAM 5,6) - rodinu se dvěma dětmi

kuchar_prodavacka_dve_deti_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost manažerů (KZAM 1) - rodinu se dvěma dětmi

 manazeri_rodina_dve_deti_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost matky - samoživitelky s jedním dítětem na rodičovské dovolené

matka_na_rd_samozivitelka_jedno_dite_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik - opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) - bezdětný pár

mechanik_opravar_obsluha_stroju_bezdetnypar_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik - opravář" (KZAM 7,8) a ženou na pozici "obsluha strojů" (KZAM 7,8) - rodinu se dvěma dětmi

mechanik_opravar_obsluha_stroju_rodina_dve_deti_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost tvořenou mužem na pozici "mechanik - opravář" (KZAM 7,8) a ženou na rodičovské dovolené - rodinu se dvěma dětmi

mechanik_opravar_rd_rodina_dve_deti_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost samostatně žijícího starobního důchodce

starob_duchodce_najem_2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a krajských městech ČR pro domácnost samostatně žijícího strojírenského technika (mistra, KZAM 3)

strojirensky_technik_mistr_samostatnezijici_najem2009_n

 

Míra zatížení tržními nájmy v krajích a kraj. městech ČR pro dom. tvořenou mužem na pozici "strojírenský technik (mistr, KZAM 3)" a ženou na pozici "zdravotní sestra" (KZAM 3) - rodinu se dvěma dětmi

strojirensky_technikmistr_zdravsestra_rodina_dve_deti_najem2009_n

15.11.2010

Související dokumenty: