Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17471
Archiv anket

Kartogramy - fyzická dostupnost bydlení 2000 - 2006

Vybrané kartogramy k řešení dílčího cíle DC 006: "Zmapování vývoje i aktuálních regionálních disparit (na úrovni regionů NUTS 3) ve fyzické dostupnosti bydlení pro jednotlivé právní typy bydlení, druhy bydlení, disparit v oblasti byt. výstavby a modernizace bytů v letech 1990 - 2006"

 

Fyzická dostupnost bydlení

Poznámka: níže jsou uvedeny odkazy na kartogramy v jejich plné velikosti. Upozorňujeme, že jejich případné použití je možné jen při uvedení zdroje (www.disparity.cz).

Byty celkem

byty celkem - mensi

Trvale obydlené byty podle období výstavby domů

trvale obydlené byty podle období výstavby domů - mensi

Byty podle období výstavby v bytových domech

byty podle období výstavby v bytových domech - mensi

Byty podle období výstavby v rodinných domech

byty podle období výstavby v rodinných domech - mensi

Důvody neobydlenosti v trvale obydlených domech

důvody neobydlenosti v trvale obydlených domech - mensi

Neobydlené byty celkem

neobydlené byty celkem - mensi

Obytná plocha na jeden dokončený byt v m2

obytná plocha na jeden dokončený byt v m2 - mensi

Obytná plocha na jeden dokončený byt v m2 v rodinném domě

obytná plocha na jeden dokončený byt v m2 v rodinném domě - mensi

Struktura bytů podle počtu osob

struktura bytů podle počtu osob - mensi

Struktura bytů podle počtu osob v bytových domech

struktura bytů podle počtu osob v bytových domech - mensi

Struktura bytů podle počtu osob rodinných domech

struktura bytů podle počtu osob v rodinných domech - mensi

Struktura cenzovních domácností podle počtu osob v domácnosti

struktura cenzovních domácností podle počtu osob v domácnosti - mensi

Struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s méně než 2 000 obyv.

struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s méně než 2 000 obyv. - mensi

Struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s 2 000 - 4 999 obyv.

struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s 2 000 - 4 999 obyv. - mensi

Struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s 5 000 - 9 999 obyv.

struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s 5 000 - 9 999 obyv. - mensi

Struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s 10 000 a více obyv.

struktura cenzovních domácností dle velikosti obce - počet domácností v obcích s 10 000 a více obyv. - mensi

Počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s méně než 2 000 obyv.

počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s méně než 2 000 obyv. - mensi

Počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s 2 000 - 4 999 obyv.

počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s 2 000 - 4 999 obyv. - mensi

Počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s 5 000 - 9 999 obyv.

počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s 5 000 - 9 999 obyv. - mensi

Počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s více než 10 000 obyv.

počet obydlených bytů dle počtu pokojů v obcích s více než 10 000 obyv. - mensi

Struktura trvale obydlených bytů dle vlastnictví

struktura trvale obydlených bytů dle vlastnictví - mensi

Struktura trvale obydlených bytů dle vlastnictví v bytových domech

struktura trvale obydlených bytů dle vlastnictví v bytových domech - mensi

Trvale obydlené byty celkem v trvale obydlených domech

trvale obydlené byty celkem v trvale obydlených domech - mensi

Trvale obydlené byty dle velikosti obce

trvale obydlené byty dle velikosti obce - mensi

Trvale obydlené byty v bytových domech v trvale obydlených domech

trvale obydlené byty v bytových domech v trvale obydlených domech - mensi

Trvale obydlené byty v rodinných domech v trvale obydlených domech

trvale obydlené byty v rodinných domech v trvale obydlených domech - mensi

7.10.2008

Související dokumenty: