Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

Diskuse konceptu sociálního podporovaného bydlení

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR je v rámci širší pracovní skupiny diskutováno zavedení konceptu propustného (sociálního) bydlení, který byl navržen ve studii "Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR" autorů M. Luxe, M. Mikeszové a P. Sunegy.

Diskuse návrhu zavedení systému propustného bydlení a tzv. cílené garance pro lidi ohrožené sociálním vyloučením z důvodu nedostatečného přístupu k bydlení

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách při Úřadu vlády ČR je v rámci širší pracovní skupiny diskutován koncept zavedení systému vícestupňového propustného bydlení a tzv. cílené garance, které by měly napomoci lidem akutně ohroženým sociálním vyloučením z důvodu nedostatečného přístupu k bydlení. Oba výše zmíněné koncepty jsou detailněji popsány ve studii "Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR" autorů M. Luxe, M. Mikeszové a P. Sunegy. Všichni autoři spolupracovali s Agenturou rovněž na řešení konkrétních problémů spojených s bydlením v sociálně vyloučených lokalitách (nebo lokalitách ohrožených sociálním vyloučením) na Kladně (M. Lux), v Holešově (M. Mikeszová) a v Roudnici nad Labem (P. Sunega). Pro obě posledně zmíněná města byly na zakázku Agentury zpracovány separátní studie jejichž cílem bylo mimo jiné identifikovat typy domácností ohrožených sociálním vyloučením z důvodu omezeného přístupu k bydlení, kvantifikovat počty osob/domácností akutně ohrožených nedostatečným přístupem k bydlení a navrhnout kroky k implementaci systému propustného bydlení a případně cílené garance.

 

Na stránkách Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách je umístěn audiozáznam z druhého setkání k návrhu konceptu sociálního podporovaného bydlení.

19.7.2010