Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17468
Archiv anket

  • Tiskové zprávy

Úvodní strana / Tiskové zprávy
Zvolte stranu: 1-20 | 21-34

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012

Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia

V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi

Bytová politika - teorie a inovace pro praxi - titulkaNa začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací - titulkaZačátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese

Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese - titulkaNa konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"

Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu

Titulní stranaV rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ

Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu

Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

20.12.2011 Garantované (sociální) bydlení

Metodika "Garantované (sociální) bydlení" připravená řešitelským kolektivem SOÚ AV ČR, v.v.i.

17.11.2011 Článek v časopise Správca bytových domov 5/2011

V časopise Správca bytových domov vyšel odborný článek J. Česelského z VŠB-TU Ostrava.

19.10.2011 Disparitér II

dispariter_II_rozcestnik

SW nadstavba Disparitér zahrnující nejnovější ukazatele finanční a fyzické dostupnosti bydlení za rok 2010 byla přepracována na verzi Disparitér II. Změněno bylo uživatelské prostředí, které by mělo být pro práci z hlediska konečných uživatelů přívětivější, přepracována byla ale i vnitřní struktura programu s cílem dosáhnout zrychlení prováděných operací a přidány byly i některé nové výstupy.

7.10.2011 Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení

Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení

V průběhu roku 2011 vyšla v nakladatelství Professional Publishing publikace Ferko, M., F. Kuda "Disparity ve fyzické dostupnosti bydlení".

Publikaci lze získat prostřednictvím nakladatelství Professinal Publishing, případně prostřednictvím některého z autorů (viz kontakty). Volně ke stažení je obsah publikace ve formátu *.pdf.

27.1.2011 Urbanistická kalkulačka "URBANKA"

Předkládaná studie navazuje na část analytických výsledků předchozích prací a současně je zaměřena na speciální část problematiky fyzické dostupnosti bydlení – ovlivnění nové bytové vystavby nabídkou nových ploch pro bydlení v rámci systému územního plánování v ČR.

Publikace je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

24.1.2011 Analýza regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení mezi okresy a vybranými obcemi uvnitř vybraných krajů

SOÚ AV ČR, v.v.i. společně s řešiteli z ostatních partnerských parcovišť vydal souhrnnou zprávu k řešení aktivity projektu, kterou byla vnitro-regionální analýza disparit ve fyzické a finanční dostupnosti bydlení za účelem odhalení vnitrokrajských rozdílů a diskuse relevance jejich zohlednění při aplikaci konkrétních návrhů bytové politiky.

15.12.2010 Publikace "Bydlení v regionech"

Publikace

Na konci listopadu 2010 vyšla v rámci řešení projektu v nakladatelství Professional Publishing publikace Kuda, F., M. Lux (eds.): Bydlení v regionech. Důsledky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení. Na přípravě publikace se podíleli členové všech tří řešitelských týmů.

Publikaci lze získat prostřednictvím nakladatelství Professional Publishing.

6.10.2010 3. národní workshop "Nové nástroje bytové politiky", Brno, 21.9.2010

Dne 21.9.2010 se na Staré radnici v Brně uskutečnil III. národní workshop zaměřený zejména na prezentaci navrhovaných nástrojů na řešení fyzické a finanční dostupnosti bydlení, které vznikly v průběhu řešení projektu. Workshop zorganizoval řešitelský tým Institutu regionálních informací, s.r.o.

15.9.2010 "Policy paper" - finanční dostupnost a migrace za prací

Policy paper - migrace

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal další publikaci v podobě "policy paper", která shrnuje dosavadní výsledky řešení projektu (přesněji části zaměřené na vztah regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti a migrace za prací) a kromě prezentace výsledků analýz zahrnuje návrhy vybraných opatření na překlenutí regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti pro lidi stěhující se za prací.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

9.8.2010 Aktualizace disparitéru

Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční a fyzické dostupnosti bydlení za rok 2009.
Zvolte stranu: 1-20 | 21-34