Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17470
Archiv anket

Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu

Titulní stranaV rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu

Cíl studie je autorem vymezen následujícím způsobem (str.10): "Předložená úvaha o zkvalitnění systému pasportizace obecního domovního a bytového fondu znamená aspoň dílčí možnost řešení současné situace bytové politiky v nelichotivé době zasažené dopady hospodářské krize. Obecným cílem pasportizace domovního a bytového fondu je získat nejen přehled o současném stavebně – technickém stavu objektu, ale také základní informace o množství a technickém stavu jednotlivých konstrukčních prvků či technických zařízení, jejichž vyhodnocení bude sloužit jako podklad k sestavení rozpočtového plánu na další období životnosti objektu a jeho konstrukčních prvků, ke zlepšení péče o bytový fond podle skutečného stavu, ke stanovení potřeb oprav podle cyklů životnosti včetně odstranění zanedbanosti. Touto dlouhou definicí jsou částečně nejen popsány obecné cíle, ale také důvody, proč je nutné tuto oblast, při současné hospodářské situaci, zkvalitnit, udržet na kvalitní úrovni a vnést do ní nové prvky a postupy.

Smyslem studie je popsat současný stav této problematiky, definovat problematické body a navrhnout možnosti změn a opatření, které by se v této oblasti v úrovni obecní bytové politiky měly udát a které by:

  • zvýšily znalostní potenciál jednotlivých obcí a měst o vlastněném bytovém portfoliu,
  • zefektivnily proces hospodaření s obecním domovním a bytovým fondem;
  • pomohly snížit zanedbanost obecního domovního a bytového fondu (zejména fondu postaveného panelovou technologií);
  • zvýšily technicko-ekonomickou udržitelnost stávajícího obecního domovního a bytového fondu;
  • zvýšily fyzickou dostupnost bydlení pro skupiny domácností, které poptávají obecní bydlení."

Studie je k dispozici ke stažení níže ve formátu *.pdf.

19.1.2012

Související dokumenty: