Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

  • Úvodní strana

Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Základní informace o projektu a internetové prezentaci

Internetová prezentace, na níž jste právě vstoupili, byla vytvořena v rámci řešení projektu jehož oficiální název zněl "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit". Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR) v rámci programu "WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit". Jeho řešení bylo oficiálně zahájeno v dubnu 2007 a skončilo k 31. 12. 2011. Na řešení se podílely tři instituce sídlící v různých částech ČR, konkrétně tým Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., se sídlem v Praze, Institut Regionálních informací, s.r.o., se sídlem v Brně a Katedra městského inženýrství fakulty stavební na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava se sídlem v Ostravě. Koordinátorem řešení projektu bylo oddělení Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Podrobnější představení řešitelských týmů najdete v sekci Řešitelé. Více informací o projektu a jeho cílech najdete v sekci Představení projektu. Definici vybraných pojmů souvisejících s představením projektu najdete v části Slovníček pojmů (viz odkaz v dolní části stránek).

 

Cíle internetové prezentace

Naším záměrem bylo vytvořit internetové stránky, které kromě vlastního představení projektu budou přinášet pravidelné informace o průběhu řešení projektu a zejména o dílčích výstupech a výsledcích řešení v nejrůznější podobě (publikace ve formě knih, článků v časopisech, konferenčních příspěvků, dále příspěvky v médiích, kartogramy apod.). Naším cílem bylo rovněž přinášet informace o akcích, které byť jen částečně souvisí s tématem řešení projektu, a které by pro Vás, uživatele těchto stránek, mohly být zajímavé a užitečné.
 

Uživatelé internetových stránek

Internetová prezentace je koncipována tak, aby přinášela zajímavé informace co nejširšímu okruhu uživatelů - počínaje zástupci médií (ve formě novinek a tiskových zpráv souvisejících s řešením projektu), přes zástupce státní správy na nejrůznějších úrovních, odborníky z akademické sféry, studenty (zejména VŠ různého zaměření), až po laickou veřejnost.

 

Zajímá nás Váš názor

Vzhledem k výše zmíněnému širokému okruhu uživatelů je naším záměrem nejen prezentovat informace související s řešením projektu, ale umožnit i aktivní participaci uživatelů na obsahu zde prezentovaných informací. Zajímá nás, zda a do jaké míry jsou pro Vás užitečné informace, které na našich stránkách najdete, ale zejména jaké informace na našich stránkách postrádáte, co konkrétně by Vás zajímalo a nepodařilo se Vám to na našich stránkách najít (pokud to alespoň částečně souvisí s řešením projektu) apod. Objem zde prezentovaných informací se s postupem řešením projektu bude neustále rozšiřovat, přesto bychom byli rádi, abyste se aktivně podíleli na jejich zkvalitnění tím, že získáme Váše názory prostřednictvím e-mailu (můžete konktaktovat jednotlivé členy řešitelských týmů) nebo formou hlasování v anketě. Samozřejmě uvítáme i jakékoliv komentáře a připomínky k formální stránce zde prezentovaných informací.