Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

  • Tiskové zprávy

Úvodní strana / Tiskové zprávy
Zvolte stranu: 1-20 | 21-34

19.7.2010 Diskuse konceptu sociálního podporovaného bydlení

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR je v rámci širší pracovní skupiny diskutováno zavedení konceptu propustného (sociálního) bydlení, který byl navržen ve studii "Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR" autorů M. Luxe, M. Mikeszové a P. Sunegy.

19.7.2010 Jedenáctá koordinační schůzka řešitelů projektu - Karviná 24.-25.6.2010

Ve dnech 24.-25.6.2010 proběhla v Karviné v pořadí jedenáctá koordininační schůzka řešitelů projektu.

19.7.2010 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2009

Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2009.

17.3.2010 Desátá koordinační schůzka, Hnanice, 11.-12.3.2010

Ve dnech 11. - 12. 3. 2010 se ve Hnanicích na Moravě uskutečnila desátá koordinační schůzka řešitelů projektu.

16.3.2010 "Policy paper" - podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal publikaci v podobě "policy paper", která shrnuje dosavadní výsledky řešení projektu (přesněji části zaměřené na finanční dostupnost) a zahrnuje návrhy vybraných opatření na podporu lidí akutně ohrožených sociálním vyloučením.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

15.3.2010 Články v časopise Urbanismus a územní rozvoj 4/2009

V čísle 4/2009 časopisu Urbanismus a územní rozvoj vyšlo šest krátkých článků vztahujících se k řešení projektu. Autory jsou členové všech tří pracovišť podílejících se na řešení projektu.

10.3.2010 Mapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích

Publikace (pracovní text) jehož náplní jsou výsledky aktivity, která byla zaměřena na zmapování skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením ve vybraných čtyřech krajích.

9.3.2010 Články v Sociologickém časopise/Czech Sociological Review

V průběhu roku 2009 vyšly v Sociologickém časopise/Czech Sociological Review dva odborné texty vztahující se k řešení projektu.

2.1.2010 Devátá koordinační schůzka, Kutná Hora 26.-27.11.2009

Ve dnech 26.11. a 27.11.2009 se v Kutné Hoře uskustečnila v pořadí již devátá koordinační schůzka řešitelů projektu.

25.10.2009 Zmapování vývoje regionálních disparit (ORP) ve fyzické dostupnosti bydlení v oblasti nové bytové výstavby podle investorů (2001-2007)

Řešitelský tým IRI, s.r.o. připravil kartogramy mapující novou bytovou výstavbu podle investorů v letech 2001-2007 na úrovni správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP).

25.10.2009 Disparitér

Všem návštěvníkům stránek nabízíme ke stažení softwarovou nadstavbu Disparitér umožňující uživatelsky přívětivé zobrazení výsledků mapování regionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení.

24.6.2009 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2008

S využitím aktualizovaných údajů o cenách bytů, výši tržních i regulovaných nájmů a informací o vývoji mezd v ČR v roce 2008 byla provedena  aktualizace vývoje i regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení. Publikované časové řady jsou rozšířeny o údaje za rok 2008.

25.2.2009 Publikace Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice

Publikace Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice

Vyšla publikace Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice.

Publikaci lze získat prostřednictvím Tiskového a edičního oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

29.12.2008 Aktualizace výstupů projektu a slovníku pojmů

Výstupy projektu byly aktualizovány o konferenční příspěvky členů řešitelských týmů. Kromě toho byly do Slovníku pojmů zařazeny vybrané položky týkající se problematiky fyzické a finanční dostupnosti bydlení.
Zvolte stranu: 1-20 | 21-34