Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

  • Konferenční příspěvky

Úvodní strana / Výstupy z projektu / Konferenční příspěvky
Zvolte stranu: 1-20 | 21-29

12.3.2009 Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení 2009

Dne 12. 2. 2009 proběhl 11. ročník konference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení v konferenčním centru Pavilon A na výstavišti Černá Louka Ostrava. Odborným garantem konference byl prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

29.12.2008 Mezinárodní vědecký seminář "REGIONALNÍ DISPARITY – jejich pojetí, klasifikace a měření"

V rámci mezinárodního vědeckého semináře "Regionální disparity - jejich pojetí, klasifikace a měření" přednesl Ing. Jan Česelský z VŠB TU Ostrava příspěvek s názvem "Analýza regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení z hlediska bytové výstavby". Na tomtéž semináři vystoupil i Ing. Martin Ferko z VŠB TU Ostrava s příspěvkem "Softwarová utilita Disparitér v projektu MMR ČR pro výzkum regionálních disparit finanční a fyzické dostupnosti bydlení". Za řešitelský tým Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. se semináře zúčastnila Mgr. Martina Mikeszová s příspěvkem "Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení".

17.12.2008 Konference proREGIO 2008

Na konferenci proREGIO 2008 s názvem "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel" vystoupila se svým příspěvkem představujícím vybrané dosavadní výstupy projektu Regionální disparity v dostupnosti bydlení Petra Sedláková.

23.9.2008 1. národní workshop ve vile Lanna, Praha, 15.9.2008

Dne 15.9.2008 se ve vile Lanna uskutečnil 1. národní workshop pořádaný v rámci projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit". Cílem workshopu bylo zejména prezentovat a diskutovat výsledky mapování disparit ve finanční i fyzické dostupnosti bydlení mezi kraji ČR (resp. krajskými městy).

1.8.2008 Konference ENHR 2008

V rámci konference European Network for Housing Research (ENHR) přednesli Mgr. Martina Mikeszová a Ing. Petr Sunega příspěvek s názvem "Regional Disparities in Housing Affordability in the Czech Republic".

16.12.2007 Housing Finance Efficiency and Housing Affordability in the Czech Republic

Ve dnech 29.-30.11.2007 se ve Varšavě uskustečnil mezinárodní kongres věnovaný problematice finacování bydlení. Ing. Mgr. Martin Lux na něm přednesl svůj příspěvek s názvem "Housing Finance Efficiency and Housing Affordability in the Czech Republic".

14.12.2007 Konference Urbes 2007

Ve dnech 27.-28.11.2007 se v Praze iskutečnila konference Urbes 2007 zaměřená na problematiku revitalizace měst v kontextu udržitelného rozvoje. Ing. Petr Sunega přednesl na konferenci příspěvek s názvem "Prostředí sídlišť v ČR a v zahraničí: vybrané aspekty sociální udržitelnosti".

14.12.2007 Konference Ekonomické a riadiace procesy ve stavebníctve a v investičných projektoch

Ing. Jan Česelský a Ing. Vladimír Koudela, CSc. z katedry městského inženýrství fakulty stavební VŠB - TU Ostrava se 29.11.2007 zúčastnili 7. mezinárodního vědeckého sympózia konaného na Slovenské technická univerzitě v Bratislavě, Stavební fakultě, katedře ekonomiky a riadenia stavebníctva, kde přednesli příspěvek s názvem "Metodika analýzy fyzické dostupnosti bydlení".

14.12.2007 Konference proREGIO 2007

Ve dnech 13.-14.11.2007 se v Brně uskutečnila konference proREGIO 2007 na téma "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel". Hlavním pořadatelem konference byl Institut regionálních informací, s.r.o., jedna z institucí podílející se na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit". Aktivními participanty na konferenci byli nejen členové týmu IRI, ale rovněž ing. Petr Sunega ze Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., který přednesl příspěvek věnovaný představení projektu a postupu řešení vybraných dílčích cílů.
Zvolte stranu: 1-20 | 21-29