Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 14814
Archiv anket

  • Závěrečná konference

Úvodní strana / Výstupy z projektu / Závěrečná konference

Dne 20. října 2011 se v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Bydlení v regionech: Nové nástroje bytové politiky“ s účastí významných zahraničních i domácích expertů. Konferenci uspořádali Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., Institut regionálních informací, s.r.o. a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Konference byla určena pro odbornou veřejnost zajímající se o otázky regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení v ČR, inovativní nástroje bytové politiky, trendy v bytových politik v EU, dopady vývoje dostupnosti bydlení na migraci a porodnost a řešení problému bezdomovců v ČR.

 

K dispozici jsou podrobnější informace o časovém harmonogramu konference, stručná CV a anotace prezentujících. Volně ke stažení jsou prezentace vystupujících ve formátu *.pdf (v sekci Časový harmonogram i CV a anotace). Níže jsou k dispozici rovněž vybrané fotografie z konference.

pozvánka - závěrečná mezinárodní konference - obsah

 

Mediálním partnerem konference byl časopis REALIT.

logo realit

Zaverecna konference 1 Zaverecna konference 2 Zaverecna konference 3 Zaverecna konference 4 Zaverecna konference 5 Zaverecna konference 6 Zaverecna konference 7 Zaverecna konference 8 Zaverecna konference 9 Zaverecna konference 10 Zaverecna konference 11 Zaverecna konference 12 Zaverecna konference 13 Zaverecna konference 14 Zaverecna konference 15 Zaverecna konference 16 Zaverecna konference 17 Zaverecna konference 18 Zaverecna konference 19 Zaverecna konference 20 Zaverecna konference 21 Zaverecna konference 22 Zaverecna konference 23 Zaverecna konference 24 Zaverecna konference 25 Zaverecna konference 26 Zaverecna konference 27 Zaverecna konference 28 Zaverecna konference 29 Zaverecna konference 30 Zaverecna konference 31 Zaverecna konference 32 Zaverecna konference 33 Zaverecna konference 34 Zaverecna konference 35 Zaverecna konference 36 Zaverecna konference 37