Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

2. národní workshop, Ostrava, 18.2.2010

Dne 18.2.2010 se v konferenčním centru Výstaviště Černá louka v Ostravě uskutečnil 12. ročník konference "Dynamika proměn bydlení". Součástí konference byl i 2. národní workshop k projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení".

2. národní workshop k projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit"

Worshop se uskutečnil v rámci 12. ročníku konference "Dynamika proměn bydlení", jejímž organizátorem bylo tradičně statutární město Ostrava a Fakulta stavební Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Čestnými hosty konference byli náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Jiří Vzientek a ředitel Státního fondu rozvoje bydlení Jan Wagner. Z dalších významných hostů se konference zúčastnila např. vrchní ředitelka sekce politiky bydlení na Ministerstvu pro místní rozvoj Milena Brožová. Ostatními účastníky konference byli kromě odborné veřejnosti (převážně zástupci technicky orientovaných vysokých škol, ale i Akademie věd ČR) i zástupci obcí, vlastníci bytových domů a zástupci komerční sféry (dodavatelských společností, investičních a projektových firem, bankovního sektoru).

Tématicky byla konference velmi různorodá - kromě příspěvků věnovaných problematice finanční a fyzické dostupnosti bydlení včetně představení některých nástrojů pro řešení vybraných socioekonomicých důsledků regionálních disparit ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení, které přednesli představitelé pracovišť podílejících se na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" (prezentace jsou k dispozici níže ke stažení ve formátu *.pdf), na konferenci zazněly příspěvky věnované bytové politice a nástrojům státní bytové politiky, dále příspěvky týkající se projektů oprav a rekonstrukcí bytového (zejména panelového) fondu a v neposlední řadě příspěvky věnované problematice privatizace obecního bytového fondu a vývoji cen bytů a nájmů.

30.3.2010

Související dokumenty:

2workshop_ostrava2010_01 2workshop_ostrava2010_02 2workshop_ostrava2010_03 2workshop_ostrava2010_04 2workshop_ostrava2010_05 2workshop_ostrava2010_06 2workshop_ostrava2010_07 2workshop_ostrava2010_08 2workshop_ostrava2010_09 2workshop_ostrava2010_10 2workshop_ostrava2010_11 2workshop_ostrava2010_12 2workshop_ostrava2010_13 2workshop_ostrava2010_14 2workshop_ostrava2010_15 2workshop_ostrava2010_16 2workshop_ostrava2010_17 2workshop_ostrava2010_18 2workshop_ostrava2010_19 2workshop_ostrava2010_20