Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

Policy paper "Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení - analýza a možné nástroje státu"

Policy paper

Řešitelský tým SOÚ AV ČR, v.v.i. vydal publikaci "Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení" - analýza a možné nástroje státu" jejímž cílem je zejména identifikovat typy (skupiny) domácností nejvíce ohrožené (zasažené) hospodářskou krizí a navrhnout případná opatření bytové politiky v této oblasti.

Studie je k dispozici volně ke stažení ve formátu *.pdf.

Dopady hospodářské krize na finanční dostupnost bydlení - analýza a možné nástroje státu

Mikeszová, M., P. Sunega, T. Kostelecký, M. Lux, J. Sládek

 

Analýza potenciální finanční (ne)dostupnosti bydlení (Mikeszová, Lux, Morisseau 2009) poukázala na typy domácností, které mohou být potenciálně ohrožené finanční nedostupností bydlení zejména z důvodu svých nízkých příjmů a aktuálně probíhající deregulace nájemného. S nástupem hospodářské krize na konci roku 2008 je však možné předpokládat, že se skupina ohrožených domácností rozšířila, resp. že dopady hospodářské krize (byť jednorázové) mohou vést k dočasnému ohrožení finanční dostupnosti bydlení i, či dokonce zejména, těch skupin domácností, které nebyly původně identifikovány jako ohrožené (například vlastníci bytů a rodinných domů zatížení splátkami hypotečních úvěrů).

 

Náplní první části studie je identifikace domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení v souvislosti s hospodářskou krizí, a to za využití celé řady datových zdrojů. Druhá část pak obsahuje návrhy potenciálních nástrojů bytové politiky snažící se pomoci těmto domácnostem. Ve druhé části studie najdou čtenáři přehled nástrojů aplikovaných v reakci na dopady hospodářské krize ve vybraných vyspělých a tranzitivních zemích. Uvedené nástroje byly testovány z hlediska efektivity a efektivnosti (zacílení) a následně byla navržena jejich případná aplikace v českém prostředí.

13.12.2010

Související dokumenty: