Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

3. národní workshop "Nové nástroje bytové politiky", Brno, 21.9.2010

Dne 21.9.2010 se na Staré radnici v Brně uskutečnil III. národní workshop zaměřený zejména na prezentaci navrhovaných nástrojů na řešení fyzické a finanční dostupnosti bydlení, které vznikly v průběhu řešení projektu. Workshop zorganizoval řešitelský tým Institutu regionálních informací, s.r.o.

3. národní workshop "Nové nástroje bytové politiky"

BRno, Stará radnice, 21.9.2010

Cílem workshopu bylo seznámit zástupce centrálních orgánů, dotčených ministerstev, krajů a municipalit, odborníky zabývající se problematikou bydlení, zástupce občanských sdružení, neziskových organizací a další subjekty s novými nástroji bytové politiky, které byly navrženy v rámci projektu "Regionální disparity"  a současně umožnit účastníkům diskusi nad navrženými nástroji u kulatého stolu.

Záštitu nad workshopem, který zorganizoval řešitelský tým Institutu regionálních informací, s.r.o., převzal náměstek primátora města Brna, Ing. Oliver Pospíšil.

V rámci workshopu zaznělo kromě úvodního slova náměstka primátora a představení projektu, které prezentoval jako hlavní řešitel Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D., celkem pět odborných prezentací.

V rámci prvního bloku byly předneseny příspěvky k nástrojům připraveným řešitelským týmem Institutu regionálních informací, s.r.o., konkrétně k nástroji ke zvýšení variability bytového fondu a urbanistické kalkulačce "Urbanka". Součástí prvního bloku bylo i vystoupení Mgr. Jiřího Lahody, vedoucího bytového odboru Magistrátu města Brna, který účastníky seznámil s některými body bytové politiky města Brna.

Ve druhém bloku zazněly prezentace řešitelského týmu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., které byly zaměřeny na představení systému tzv. garantovaného bydlení a nástroje na zvýšení pracovní mobility s názvem "kombinovaná databáze práce a bydlení".

Ve třetím bloku byl účastníkům workshopu zástupcem řešitelského týmu Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě představen nástroj v podobě vzdělávacího programu "Ekonomika údržby a obnovy bytových domů".

Prezentace členů řešitelských týmů projektu, které zazněly na workshopu, jsou ke stažení níže ve formátu *.pdf.

6.10.2010

Související dokumenty:

3. národní workshop foto 01 3. národní workshop foto 02 3. národní workshop foto 03 3. národní workshop foto 04 3. národní workshop foto 05 3. národní workshop foto 06 3. národní workshop foto 07 3. národní workshop foto 08 3. národní workshop foto 09