Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17469
Archiv anket

  • Konferenční příspěvky

Úvodní strana / Výstupy z projektu / Konferenční příspěvky
Zvolte stranu: 1-20 | 21-29

16.2.2011 Konference Improving Access to Housing for Roma: Good Local Practices, Funding and Legislation

Ve dnech 2. - 4. 2. 2011 se v Praze uskutečnila konference Improving Access to Housing for Roma: Good Local Practices, Funding and Legislation. Organizátorem konference byl Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation, Budapešť, Maďarsko, pod záštitou Open Society Roma Initiatives.

30.11.2010 Senior Living 2010

Společnost Ledax o.p.s. společně se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Fakultou stavební ČVUT v Praze uspořádala ve dnech 9. a 10. 11. 2010 ve Výstavním a společenském centru IDEON v Pardubicích V. ročník konference SENIOR LIVING.

16.11.2010 Bytové domy - moderní formy výstavby a revitalizace 2010

Dne 4. 11. 2010 se v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na Václavském náměstí v Praze uskutečnila 2. mezinárodní konference Bytové domy - moderní formy výstavby a revitalizace. Akce se konala pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva pro životní prostředí ČR. Ústředním tématem konference byly nízkoenergetické a pasivní domy. Spoluorganizátorem konference byla Fakulta stavební VŠB-TU.

16.10.2010 Facility management 2010

Ve dnech 29. - 30. 9. 2010 se v Bratislavě uskutečnila 8. konference se zahraniční účastí Facility management 2010. Facility management je považovaný za jednu z najdôležitejších služieb s významným prínosom pre výkonnosť podnikov. Jeho aplikácia umožňuje manažmentu efektívnejšie riadenie hlavného predmetu podnikania s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podniku. V súčasnej dobe, poznamenanej finančnou krízou, sa stáva metóda facility managementu nanajvýš aktuálna. Konference se aktivně zúčastnili rovněž členové řešitelského týmu VŠB -TU Ostrava.

10.10.2010 Dostupnosť bývania pre nízkopríjmové skupiny 2010

Sociologický ústav SAV ve spolupráci s Nadací F. Eberta a Slovenská sieť proti chudobe uspořádali dne 30. 9. 2010 v Bratislavě workshop Dostupnosť bývania pre nízkopríjmové skupiny.

6.10.2010 3. národní workshop "Nové nástroje bytové politiky", Brno, 21.9.2010

Dne 21.9.2010 se na Staré radnici v Brně uskutečnil III. národní workshop zaměřený zejména na prezentaci navrhovaných nástrojů na řešení fyzické a finanční dostupnosti bydlení, které vznikly v průběhu řešení projektu. Workshop zorganizoval řešitelský tým Institutu regionálních informací, s.r.o.

1.10.2010 Konference Centrom - Problematika bydlení romských komunit 2010

Dne 23. 9. 2010 se v Karviné uskutečnila konference Problematika bydlení romských komunit uspořádaná neziskovou organizací Centrom, o.s.

19.7.2010 Diskuse konceptu sociálního podporovaného bydlení

Ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR je v rámci širší pracovní skupiny diskutováno zavedení konceptu propustného (sociálního) bydlení, který byl navržen ve studii "Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním vyloučením - mezinárodní perspektiva a návrhy opatření v ČR" autorů M. Luxe, M. Mikeszové a P. Sunegy.

15.7.2010 Konference European Network for Housing Research 2010

Ve dnech 4. - 7. 7. 2010 se v Istanbulu (Turecko) konala v pořadí již 22. mezinárodní konference European Network for Housing Research s názvem "Urban dynamics & housing change". Bližší informace o zaměření konference, účastnících a přednesených příspěvcích jsou k dispozici na www.enhr2010.com.

25.6.2010 Problematika bydlení romských komunit 2010

Dne 17. 6. 2010 se v Hradci Králové uskutečnila konference Problematika bydlení romských komunit uspořádaná neziskovou organizací Centrom, o.s.

1.6.2010 Bydlení (ne)jen pro osoby se zdravotním postižením 2010

Dne 20. 5. 2010 se v Praze uskutečnila konference Bydlení (ne)jen pro osoby se zdravotním postižením. Hlavním organizátorem konference byla Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

16.4.2010 Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje 2010

Dne 6. 4. 2010 se na Slezské univerzitě v Opavě uskutečnil 4. ročník konference Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje.

30.3.2010 2. národní workshop, Ostrava, 18.2.2010

Dne 18.2.2010 se v konferenčním centru Výstaviště Černá louka v Ostravě uskutečnil 12. ročník konference "Dynamika proměn bydlení". Součástí konference byl i 2. národní workshop k projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení".

17.3.2010 Vykurovanie 2010

Ve dnech 1. - 5. 3. 2010 se v Lúbovnianské kapele uskutečnila 18. medzinárodná konferencia Vykurovanie 2010. Konference se zúčastnili rovněž vybraní členové řešitelského týmu VŠB - TU Ostrava.

1.3.2010 Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení 2010

Dne 18. 2. 2010 proběhl 12. ročník konference Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení v konferenčním centru Pavilon A na výstavišti Černá Louka Ostrava. Odborným garantem konference byl prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.

22.12.2009 International Conference for Technical Postgraduates

International Conference for Technical Postgraduates

Technical Postgraduate Symposium (TECHPOS) 2009, 14 – 15. 12. 2009; University of Malaya, Kuala Lumpur

1.11.2009 Průmysl a formy bytové výstavby 2009

Mezinárodní konference Průmysl a formy bytové výstavby, kterou dne 20. 10. 2009 s podporou FAST VŠB-TU uspořádaly ČKAIT, ČSSI, Státní fond životního prostředí a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a pod záštitou ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, se uskutečnila v sídle Nadace a její součástí byly i tři samostatné výstavy. Cílem konference bylo shrnout vývoj a výsledky průmyslové výstavby na bytové soubory, zhodnotit zkušenosti z regenerace bytových domů postavených v druhé polovině dvacátého století a přinést informace o současných tendencích v bytové výstavbě i o její perspektivě aktuálně ovlivňované hospodářskou recesí.

16.10.2009 Facility management 2009

Ve dnech 7. - 8. 10. 2009 se v Bratislavě uskutečnila 7. konference se zahraniční účastí Facility management 2009. Konference se aktivně zúčastnil člen řešitelského týmu VŠB -TU Ostrava.

28.9.2009 Liberec Economic Forum 2009

Ve dnech 15. - 16. 9. 2009 uspořádala Technická univerzita Liberec, Ekonomická fakulta, 9. ročník mezinárodní konference Liberec Economic Forum 2009.

30.6.2009 Konference European Network for Housing Research 2009

Ve dnech 28. 6. 2009 - 1. 7. 2009 se v Praze konala mezinárodní konference European Network for Housing Research (ENHR), jejímž hlavním organizátorem byl Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Podrobnější informace o konferenci jsou k dispozici na www.enhr2009.com. V rámci konference zaznělo i několik příspěvků souvisejících s řešením projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".
Zvolte stranu: 1-20 | 21-29