Aktuality

21.10.2013 Aktualizace disparitéru za rok 2012
Ke stažení je nyní aktuální verze SW nadstavby Disparitér zahrnující aktualizace ukazatelů finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

5.8.2013 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2012
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2012.

11.9.2012 Aktualizace ke zmapování regionálních disparit ve finanční dostupnosti bydlení pro rok 2011
Aktualizována data o vývoji regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení za rok 2011.

29.5.2012 Hodnocení projektu

Průběh řešení, zpracování a zejména výsledky projektu byly hodnoceny dvěma nezávislými oponenty a Hodnotící komisí poskytovatele, tj. Ministerstva pro místní rozvoj. Níže uvádíme vyjádření jednotlivých oponentů i Hodnotící komise. Projekt byl hodnocen jako "V - vynikající výsledky projektu".

28.5.2012 Housing Restitution and Privatisation: Both Catalysts and Obstacles to the Formation of Private Rental Housing in the Czech Republic and Estonia
V recenzovaném časopise International Journal of Housing Policy vyšel článek autorů M. Luxe, A. Kährik a P. Sunegy vztahující se k řešení projektu.

6.4.2012 Bytová politika - teorie a inovace pro praxi
Na začátku dubna 2012 vyšla v Sociologickém nakladatelství (SLON) publikace "Bytová politika - teorie a inovace pro praxi". Editory publikace jsou M. Lux a T. Kostelecký, autory jednotlivých kapitoly byli zástupci členů všech řešitelských pracovišť, která se podílela na řešení projektu "Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit".

30.3.2012 Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací
Začátkem roku 2012 vyšla publikace typu policy paper autorů P. Sunegy, R. Jahody, T. Kosteleckého, M. Luxe a K. Báťi.

29.1.2012 Prognózování celkové potřeby bytů v současných podmínkách ekonomické recese
Na konci roku 2011 vyšla publikace typu policy paper autorů M. Polednika a M. Hadlače z Institutu regionálních informací, s.r.o.

22.1.2012 Certifikovaná metodika "Bezbariérové užívání staveb"
Dne 17. 1. 2012 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Bezbariérové užívání staveb - metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

19.1.2012 Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu
V rámci aktivity s názvem "Opatření ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení pro skupiny domácností nejvíce zasažených hospodářskou krizí" vyšel policy paper s názvem Pasportizace v kontextu udržitelného managementu obecního domovního a bytového fondu, autorem je J. Česelský z VŠB-TU Ostrava. 

8.1.2012 Metodika přístupného prostředí bytového fondu - CELOŽIVOTNÍ BYDLENÍ
Dne 21. 12. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována "Metodika přístupného prostředí bytového fondu" autorky R. Zdařilové z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

29.12.2011 Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu
Dne 3. 11. 2011 byla Ústavem územního rozvoje v Brně certifikována metodika "Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace správců bytových domů jako nástroj udržitelnosti užitku bytového fondu" autorů F. Kudy, J. Česelského a V. Koudely z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava.

Anketa

Zhodnocení obsahové náplně stránek
Považujete informace prezentované na těchto stránkách za srozumitelné a přehledné?

Celkem hlasovalo 17316
Archiv anket

Články v časopise Veřejná správa 10/2011

Veřejná správa 10/2011V časopise Veřejná správa (5/2011) vyšly tři statě prezentující vybrané výstupy z řešení projektu, na nichž se podíleli členové všech tří řešitelských pracovišť.

Veřejná správa 10/2011

V květnovém čísle časopisu Veřejná správa vyšly tři statě shrnující vybrané výstupy z řešení projektu (názvy statí a jejich autoři jsou uvedeny níže).

První prezentuje nástroj ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení - nástroj ke zvýšení variability bytového fondu (rozdělení jedné bytové jednotky do více menších přizpůsobených potřebám konkrétních uživatelů).

Druhá stať je zaměřena na identifikaci domácností nejvíce ohrožených (z hlediska finanční dostupnosti bydlení) dopady hospodářské krize a zamýšlí se nad tím, zda by stát, kraje nebo obce měly nebo neměly těmto domácnostem pomoci a jakou formu by měla mít taková pomoc.

Třetí stať je věnována problematice fyzické dostupnosti bydlení a potenciálních nástrojů ke zvýšení fyzické dostupnosti bydlení v ČR. Zaměřuje se přitom zejména na nefinanční nástroj v podobě vzdělávacího programu, jehož cílem "je podpořit provádění oprav bytových domů s využitím takových technických řešení, která zajistí výrazné prodloužení jejich životnosti a zvýšení kvality bydlení na úroveň odpovídající současným uživatelským požadavkům, a to za optimálních pořizovacích a provozních nákladů."

  • Kadlecová, M., H. Vařejková "Možnosti zvýšení variability" (str. 16-18)
  • Lux, M., M. Mikeszová "Měl by stát intervenovat či nikoliv?" (str. 18-21)
  • Kuda, F., V. Koudela "Fyzická dostupnost bydlení" (str. 21-22)
31.5.2011